BIP
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Poniedziałek, 08 Lutego 2016
Pełne dane szczegółowe dostępne w dziale administracyjnym Sądu Okręgowego

Poniższe dane mają jedynie charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
BADANIA DAKTYLOSKOPIJNE
BADANIA DOKUMENTÓW
GEODEZJA
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
SPRAWY ELEKTRYCZNE i ELEKTROENERGENTYCZNE
ELEKTROTECHNIKA
GAZOWNICTWO i GEOLOGIA
GENETYKA SĄDOWA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA SANITARNA
JUBILERSTWO
MEBLARSTWO I STOLARSTWO
MECHANOSKOPIA
MECHANIKA
MILITARIA I OCHRONA OSÓB
SPRAWY SAMOCHODOWE I RUCH DROGOWY
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE
RYMARSTWO I ARTYKUŁY SKÓRZANE
POŻARNICTWO
JĘZYK MIGOWY
KOMINIARSTWO
KSIĘGOWOŚĆ
URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIA MAGAZYNÓW i STACJI PALIW, ORAZ PROBLEMATYKA JAKOŚCIOWO - ILOŚCIOWA PRODUKTÓW m.p.s
LEŚNICTWO
OGRODNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA
HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
SOCJOLOGIA
LOGOPEDIA


LEKARZE:

ANESTEZJOLOGIA
CHIRURGIA
CHOROBY PŁUC
CHOROBY WEWNĘTRZNE
DIABETOLOGIA
GASTROENTEROLOGII
GINEKOLOGIA-POŁOŻNICTWO
KARDIOLOGIA
NEUROLOGIA
OKULISTYKA
OTOLARYNGOLOGIA
ORTOPEDIA  - TRAUMATOLOGIA
PATOMORFOLOGIA
PSYCHOLOGIA
PSYCHIATRA
RADIOLOGIA
REUMATOLOGIA
REHABILITACJA
SEKSUOLOGIA
UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU


ARCHITEKTURA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. arch. Baka Piotr Architektoniczno-budowlanym  
2 mgr inż. Zając Piotr Architektura i budownictwo  

Powrót

BUDOWNICTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Bajka Piotr Szacowanie nieruchomości  
2 mgr inż. Bochyński Tadeusz Budownictwo lądowe  
3 inż. Chudy Ryszard Budownictwo Szacowanie nieruchomości  
4 mgr inż. Czabańska Urszula Budownictwo - spec. szacowanie nieruchomości  
5 inż. Dyk Krzysztof Budownictwo Szacowanie nieruchomości  
6 mgr inż. Dybał Leszek Budownictwo drogowe i ogólne  
7 inż. Galus Bogdan Budownictwo lądowe i sanitarne  
8 mgr inż. Jarosz Jerzy Budownictwo i instal. sanitarne  
9 inż. Kiecka Janusz Budownictwo konstrukcje budowlane  
10 inż. Kostka Zbigniew Budownictwo i konstrukcje budowl., wykonawstwo budowlane, mykologia w budownictwie, Szacowanie nieruchomości  
11 inż. Kuta Andrzej Budownictwo lądowe  
12 mgr inż. Majka Ryszard Budownictwo   
13 inż. Markiewicz Emilia Budownictwo   
14 inż. Miś Jan Budownictwo miejskie, przem., wyceny  
15 mgr inż. Piotrowski Krzysztof Budownictwo  
16 mgr inż. Rybacki Adam Budownictwo lądowe  
17 dr inż. Stawiarski Przemysław Budownictwo i miateriały budowlane, bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych  
18 inż. Ślusarczyk Kazimierz Budownictwo   
19 inż. Szott Wojciech Budownictwo   
20 mgr inż. Szydłak Antoni Budownictwo drogowe  
21 mgr inż. arch. Zając Piotr Budownictwo i architektura  
22 mgr inż. Sznajder Jan Budownictwo  
23 inż. Żaba Wojciech Budownictwo  

Powrót

BADANIA DAKTYLOSKOPIJNE
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Malinowski Władysław Badania daktyloskopijne  
2 mgr Tomsia Józef Badania daktyloskopijne,
badania traseologiczne, badania rękawiczek
 

Powrót

BADANIA DOKUMENTÓW
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Karnas Paweł Kryminalistyczne badanie dokumentów  
2 mgr Siwiec Dariusz Ekspertyza dokumentów  
3 mgr Zieniuk Olga Badania dokumentów, pisma ręcznego, maszynowego, fałszerstw  
4 mgr Kuraś Tomasz Ekspertyza dokumentów, badania autentyczności dokumentów, badania identyfikacyjnego pisma ręcznego i podpisów  
5 mgr Owcarz Krzysztof Ekspertyza dokumentów, badanie pisma ręcznego  
6 mgr Kot Andrzej Kryminalistyczna ekspertyza pisma ręcznego  

Powrót

GEODEZJA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Duda Wojciech Geodezja - wycena gruntów i składn. roln.  
2 mgr inż. Jasik Jan Geodezja  
3 mgr inż. Krypel Stanisław Geodezja  
4 inż. Leja Janina Geodezja i kartografia  
5 mgr inż. Sobol Mieczysław Geodezja i kartografia  
6 inż. Szatko Grażyna Geodezja i kartografia  
7 mgr inż. Ziomek Janina Geodezja i kartografia  
8 Gorzałczany Tadeusz Geodezja i kartografia  
9 mgr inż. Skoczek Zofia Geodezja i kartografia  
10 mgr inż. Bartnik Piotr Geodezja  

Powrót

SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 dr Cichoń Dariusz Zarządzanie nieruchomościami,
Księgowość i podatki
wspólnot mieszkaniowych
 
2 inż. Chudy Ryszard Szacowanie nieruchomości,
Budownictwo
 
3 mgr inż. Czabańska Urszula Budownictwo - spec. szacowanie nieruchomości  
4 inż. Dyk Krzysztof Szacowanie nieruchomości
Budownictwo
 
5 mgr Dziewoński Hubert Szacowanie nieruchomości  
6 mgr inż. Gawle Jarosław Szacowanie nieruchomości  
7 mgr inż. Gil Witold Szacowanie nieruchomości  
8 inż. Kostka Zbigniew Szacowanie nieruchomości,
Budownictwo
 
9 mgr Kopeć Jacek Szacowanie nieruchomości  
10 mgr inż. Laska Marian Szacowanie nieruchomości  
11 inż. Łankiewicz Andrzej Zarządzanie nieruchomościami  
12 mgr inż. Łukaszewska Bogusława Szacowanie nieruchomości  
13 mgr Motylewicz-Knot Agnieszka Szacowanie nieruchomości  
14 mgr inż. Szwajczak Ewa Szacowanie nieruchomości  
15 mgr Wach Renata Szacowanie nieruchomości  
16 mgr Wiktorska Aleksandra Szacowanie nieruchomości  
17 mgr inż. Ciurkot Leszek Szacowanie nieruchomości  
18 mgr Grzybała Łukasz Szacowanie nieruchomości i maszyn trwale związanych z gruntem  
19 mgr Michnal-Świrad Dorota Szacowanie nieruchomości  
20 mgr Bilska Anna Szacowanie nieruchomości  
21 dr Patena Wiktor Wycena wartości przedsiębiorstwa  od 9 sierpnia 2015r.
do 30 lipca 2016r.
22 mgr Krzempek Michał Wycena przedsiębiorstw  
23 mgr Luty Tadeusz Szacowanie nieruchomości  

Powrót

ROLNICTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Blitek Stanisław Rolnictwo  
2 mgr inż. Laska Marian Rolnictwo, Szacowanie nieruchomości  
3 mgr inż. Występek Waldemar Rolnictwo i ogrodnictwo  
4 mgr inż. Duda Dariusz Rolnictwo  
5 mgr inż. Tobiasz Bogusław Rolnictwo  

Powrót

SPRAWY ELEKTRYCZNE i ELEKTROENERGENTYCZNE
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 inż. Ertelt Sławomir Sprawy elektryczne i elektroenergetyczne  
2 mgr inż. Pawlus Piotr Energetyka i elektrotechnika,
przestępstwa komputerowe
 
3 mgr inż. Sznajder Jan Sprawy elektryczne i elektroenergetyczne  

Powrót

ELEKTROTECHNIKA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Pawlus Piotr  Elektrotechnika i energetyka, Przestępstwa komputerowet  

Powrót

GAZOWNICTWO i GEOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Bardel Leszek Geologia, Hydrogeologia, Geologia górnicza,
ochrona środowiska i zasobów naturalnych
 
2 dr inż. Galas Marek Gazownictwo ziemne  

Powrót

GENETYKA SĄDOWA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Mordecka Kinga Genetyka sądowa  

Powrót

INFORMATYKA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Bieś Grzegorz Informatyka, Przestępstwa komputerowe  
2 mgr inż. Kamiński Tomasz Informatyka, Elektronika użytkowa  
3 mgr inż. Mędzelowski Dariusz Informatyka  
4 dr. Mielczarek Dominik Informatyka - komputeryzacja, księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia  
5 mgr Szlachtowska Ewa Informatyka - komputeryzacja, księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia  
6 mgr Mirecki Jacek fonoskopia, informatyka antropologiczna (identyfikacja osób na podstawie zdjęć fotograficznych, zapisów video i nagrań pochodzących z systemów monitoringu), analiza kodów źródłowych, zawartość nośników, wycena oprogramowania  
7 mgr inż. Sikora Jan badania techniczne automatów i urządzeń do gier  
8 mgr Twardy Marcin badania techniczne automatów i urządzeń do gier  

Powrót

INŻYNIERIA SANITARNA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Jarosz Jerzy Budownictwo i instalacje sanitarne  
2 inż. Kurtyka Tadeusz Inżynieria sanitarna  

Powrót

JUBILERSTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 Sulowski Robert Oceny i wyceny wyrobów jubilerskich, oceny i wyceny diamentów jubilerskich w oprawie  

Powrót

MEBLARSTWO I STOLARSTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 inż. Cwityński Tomasz Meblarstwo i stolarstwo  

Powrót

MECHANOSKOPIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Bodzioch Andrzej Badania mechanoskopijne  
2 mgr inż. Sobczyk Robert Mechanoskopia i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych  

Powrót

MECHANIKA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Cabaj Ryszard Mechanika, obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn  

Powrót

MILITARIA I OCHRONA OSÓB
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 dr Jarosław Hebda użycie broni palnej, ochrona osób i mienia  
2 mgr Paweł Torebka badanie militariów, broni i amunicji  

Powrót

SPRAWY SAMOCHODOWE I RUCH DROGOWY
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Bartkiewicz Paweł Technika samochodowa i ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych.  
2 mgr inż. Bobulski Leszek Technika Samochodowa, ruch drogowy, wypadki drogowe  
3 mgr inż. Cmunt Jarosław Ekspertyza i rekonstrukcja wypad.drogowych technika samochodowa i ruch drogowy  
4 inż. Cyboroń Ryszard Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowowych, oceny stanu technicznego pojazdów i wycen kosztów naprawy, wyceny środków techniczn. maszyn, urządzeń i sprzętu powszechnego użytku  
5 mgr inż. Gajewski Piotr Technika samochodowa i ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych oraz wyceny wartości kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych  
6 mgr inż. Gromadzki Krzysztof Technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych  
7 mgr inż. Hałas Leszek Techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych  
8 mgr inż. Hebda Józef Technika motoryzacyjna, Ruch drogowy i diagnostyka pojazdów samochodowych ekspertyza wypadków drogowych  
9 mgr inż. Kieć Jan Ekspertyza wypadków drogowych  
10 mgr inż. Langner Zbigniew Technika pojazdów samochodowych, Ekspertyza wypadków drogowych  
11 mgr inż. Matras Janusz Rekonstrukcja wypadków drogowych  
12 mgr inż. Matras Stanisław Sprawy samochodowe  
13 mgr inż. Mikos Tomasz Technika motoryzacyjna, Ekspertyza wypadków drogowych  
14 mgr Nytko Marek Sprawy samochodowe i ruch drogowy (technika samochodowa, kosztorysowanie napraw i wycena pojazdów samochodowych)  
15 inż. Palej Marek Technika samochodowa, ruch drogowy i rekonstrukcja kolizji i wypadków drogowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, pojazdy zabytkowe, wycena maszym i urządzeń  
16 mgr inż. Paszkowski Janusz Technika samochodowa, kosztorysowanie napraw i wycena pojazdów samochodowych, wycena maszyn i urządzeń  
17 mgr inż. Pazdyk Szczepan Technika samochodowa, kosztorysowanie napraw i wycena samochodów  
18 inż. Schab Leszek Technika motoryzacyjna  
19 mgr inż. Sobczyk Robert Mechanoskopia i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych  
20 inż. Sowiźrał Zdzisław Budowa maszyn i urządz. oraz inst. gazu  
21 mgr inż. Stadelmeyer Piotr Ruch drogowy  
22 mgr inż. Stalmach Józef Techniki samochodowa ruchu i wypadków drogowych, wycena maszyn i urządzeń  
23 mgr inż. Stępień Jerzy Technika motoryzacyjna i bezpieczeństwo ruchu drogowego, technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drog., wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz rzeczoznawca maszyn, urządzeń oraz środków technicznych.  
24 inż. Świątek Jerzy Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogow., oceny stanu technicznego pojazdów i wycen kosztów naprawy, wyceny środków techn. powszechnego użytku i sprzętu.  
25 mgr inż. Świątek Janusz Technika samochodowa ruch i wypadki drogowe  
26 mgr inż. Tyrka Marek Technika samochodowa wycena pojazdów i kosztów napraw rekonstrukcja wypadków drogowych  
27 mgr inż. Węgrzyn Jerzy Mechanika, ruch drogowy i wypadki drogowe  
28 mgr inż. Wierzbiński Tadeusz Technika samochodowa, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych  
29 mgr Pierzchała Michał Analiza czasu pracy kierowców, wykresówek, danych cyfrowych z tachografów pojazdów samochodowych, przewóz towarów, towarów niebezpiecznych ADR, osób, zwierząt  
30 mgr inż. Windak Witold Z zakresu :- eksploatacjci, napraw, oceny i wyceny stanu technicznego pojazdów samochodowych  
31 inż. Krakowiecki Jerzy Technika samochodowa, ruch drogowy, maszyny i urządzenia techniczne  
32 inż. Gębiś Piotr Technika motoryzacyjna, kosztorysowanie napraw i wycena pojazdów samochodowych oraz maszyny i urządzenia techniczne  
33 mgr inż. Wróbel Jerzy Technika motoryzacyjna, szacowanie pojazdów, szkody komunikacyjne  
34 mgr Barłóg Grzegorz Technika samochodowa, wycena wartości oraz koszty i jakość napraw pojazdów samochodowych  
35 mgr inż. Hałuszczak Marcin Ruch drogowy  
36 mgr inż. Osmola Marek Sprawy samochodowe  
37 mgr inż. Witek Jerzy Sprawy samochodowe  

Powrót

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Dziedzic Andrzej Bezpieczeństwo i higiena pracy  
2 mgr inż. Gajda Olgierd Bezpieczeństwo i higiena pracy  
3 mgr inż. Maciejewski Jan Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Powrót

PRZESTĘPSTWA KOMPUTEROWE
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Bieś Grzegorz Informatyka, przestępstwa komputerowe  
2 mgr inż. Pawlus Piotr Przestępstwa komputerowe  

Powrót

RYMARSTWO I ARTYKUŁY SKÓRZANE
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 Kwatyra Wacław Rymarstwo, obuwie, galanteria skórzana i tworzyw sztucznych  

Powrót

POŻARNICTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 inż. Rajchel Józef Pożarnictwo  

Powrót

JĘZYK MIGOWY
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 Budzyńska Dorota Język migowy  
2 Niemiec Alicja Język migowy  

Powrót

KOMINIARSTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 Lemek Stanisław Kominiarstwo  

Powrót

KSIĘGOWOŚĆ
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Cag - Początek Stanisława Księgowość  
2 dr Cichoń Dariusz Zarządzania nieruchomościami
Księgowość i podatki wspólnot mieszkaniowych
 
3 mgr Drzewowska Ewa Bankowość i finanse  
4 mgr Rzepecka-Fyda Agnieszka Rachunkowość  
5 mgr Jakubowska-Babiarz Jadwiga Rachunkowość i finanse  
6 mgr Kiełbowicz Alicja Księgowość i Finanse od 1.09.2015r.
- do 31.08.2016r.
7 mgr Lęcznar Maria Ekonomika i organ. przedsiębiorstw  
8 mgr Lęcznar Jerzy Rachunkowość, upadłości, układu i bankowości  
9 mgr inż. Ładoń Bożena Finanse, księgowość i bankowość  
10 mgr inż. Pierzga Stanisław Bankowość i finanse  
11 mgr inż. Tyrcha Bernadeta Rachunkowość przedsiębiorstw  
12 mgr Wolska Janina  Księgowość  
13 mgr Małek-Kądzielawska Małgorzata Rachunkowość  
14 mgr Ostapczuk Józefa Księgowość i finanse  
15 dr Jaskowska Krystyna Finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwami, restrukturyzacja przedsiębiorstw  
16 mgr Zapolnik Monika Bankowość, finanse i księgowość  
17 Kozub Sonia Księgowość, rachunkowość, podatki  
18 mgr inż. Jelonek Andrzej Rachunkowość i finanse  

Powrót

URZĄDZENIA, WYPOSAŻENIA MAGAZYNÓW i STACJI PALIW, ORAZ PROBLEMATYKA JAKOŚCIOWO - ILOŚCIOWA PRODUKTÓW m.p.s
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 ppk. dr inż. Mazur Antoni Urządz. wyposaż. magaz . i stacji paliw oraz problem jakośc. - ilośc. produktów m.p.s. Wytrzymałość zmęczeniowa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń  

Powrót

LEŚNICTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Tabor Sławomir Leśnictwo  
2 mgr inż. Zbigniew Mleczko Leśnictwo  

Powrót

OGRODNICTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Laska Marian Ogrodnictwo  
2 mgr inż. Występek Waldemar Ogrodnictwo  

Powrót

OCHRONA ŚRODOWISKA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Łabędź Renata Inżynierii i ochrony środowiska  
2 mgr inż. Kokoszka Marek Ochrona środowiska, gospodarka odpadami, prawo wodne  
3 mgr inż. Bardel Leszek Geologia, hydrogeologia, geologia górnicza, ochrona środowiska  

Powrót

HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr inż. Kądzielawa Joanna Higiena i epidemiologia  

Powrót

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Wójcik Maria Lucyna Higiena żywności, żywienia i przedm. użytku  

Powrót

SOCJOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 dr Dudzik Dariusz Socjologia  

Powrót

LOGOPEDIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Krystyna Łabno Logopedia  

Powrót

Lekarze

ANESTEZJOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Kawecki Jacek Anestezjologia i intensywna terapia  

Powrót

CHIRURGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Małek Robert Chirurgia  
2 lek. med. Piękoś Jacek Chirurgia ogólna  
3 lek. med. Radoń Andrzej Chirurgia  
4 lek. med. Stec Janusz Chirurgia  
5 lek. med. Szklanny Krzysztof Chirurgia urazowa, ortopedia  
6 lek. med. Temecki Marek Chirurgia  
7 lek. med. Żukowski Wiesław Chirurgia  

Powrót

CHOROBY PŁUC
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 dr n. med. Laskowicz Krzysztof Specjalista: chorób płuc  

Powrót

CHOROBY WEWNĘTRZNE
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 dr n. med. Kuhl Marek Specjalista: gastroenterologii i chorób wewnętrznych  
2 dr med. Moszczyński Paulin Specjalista: chorób wewnętrznych i kardiologii  
3 lek. med. Petlic Stanisław Specjalista: chorób wewnętrznych, reumatologii i medycyny społecznej  
4 lek. med. Warykiewicz-Zabawa Elżbieta Specjalista: chorób wewnętrznych  
5 lek. med. Witek Robert Specjalista: diabetologii i chorób wewnętrznych  

Powrót

DIABETOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Witek Robert diabetologia  

Powrót

GASTROENTEROLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego

Powrót

GINEKOLOGIA-POŁOŻNICTWO
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Sak Magdalena Specjalista ginekologii i położnictwa  
2 lek. med. Szklanny Teresa Specjalista ginekologii i położnictwa  
3 lek. med. Wisłocki Włodzimierz Specjalista ginekologii i położnictwa  
4 lek. med. Włodarczyk Karol Seksuologia, ginekologia i położnictwo  

Powrót

KARDIOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 dr med. Moszczyński Paulin Specjalista: kardiologii i chorób wewnętrznych  
2 lek. med. Żywiec Piotr Specjalista: kardiologii i chorób wewnętrznych  

Powrót

NEUROLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Bukowska Dorota Specjalista neurologii  
2 lek. med. Składzień Jacek Neurologia  

Powrót

OKULISTYKA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Tarkowski Witold Okulistyka  

Powrót

OTOLARYNGOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Banach Stefania Specjalista otolaryngologii  

Powrót

ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek.med. Szklanny Krzysztof Chirurgia urazowa, ortopedia  

Powrót

PATOMORFOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Tyralik Dariusz Specjalista patomorfologii  
2 lek. med. Wadas Mariusz Patomorfologia, medycyna sądowa  

Powrót

PSYCHOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Cholewa Bogumiła Psychologia  
2 mgr Dobranowska Ewa Psychologia  
3 mgr Drążkiewicz- Rudek Barbara Psychologia kliniczna  
4 mgr Filipska Danuta Psychologia  
5 mgr Fiałkowska-Gumuła Anna Psychologia  
6 mgr Jasiak Lilianna Psychologia  
7 mgr Jabłońska-Jensz Dorota Psychologia  
8 mgr Kijak Anna Psychologia  
9 mgr Michałowska Magdalena Psychologia  
10 mgr Preiss-Ostrowska Anita Psychologia kliniczno-sądowa  
11 dr Pawlik Marek Psychologia  
12 mgr Skrobot Jacek Psychologia kliniczna  
13 mgr Skarżyńska Grażyna Psychologia  
14 mgr Wąsowska-Sobków Aneta Psychologia  
15 mgr Straszak Anna Psychologia  
16 mgr Świerk Anna Psychologia  
17 mgr Wardzała-Gogola  Elżbieta Psychologia  
18 mgr Rosa-Rorbach Magdalena Psychologia kliniczna  

Powrót

PSYCHIATRA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Gubernat Robert Psychiatria  
2 lek. med. Gajecki Oskar Psychiatria  
3 lek. med. Kras Alicja Psychiatria  
4 lek. med. Maj-Twardowska Marta Psychiatria  
5 lek. med. Maciołek Wojciech Psychiatria  
6 lek. med. Miłoś - Zachara Agnieszka Psychiatria  
7 lek. med. Sowińska-Nowak Elżbieta Psychiatria  
8 lek. med. Rokita-Śnitek Renata Psychiatria  
9 lek. med. Śnitek Grzegorz Psychiatria  
10 lek. med. Pawłowska-Milówka Barbara Psychiatria  
11 lek. med. Wilk Andrzej Psychiatria  
12 lek. med. Wadas Ewa Psychiatria  
13 lek. med. Zachara Dobrosław Psychiatria  
14 lek. med. Staszewska Beata Psychiatria  
15 lek. med. Grobecka Elżbieta Psychiatria  

Powrót

RADIOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Blicharz Paweł Radiologia i Diagnostyka obrazowa  

Powrót

REUMATOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
2 lek. med. Petlic Stanisław Specjalista reumatologii  
3 dr n. med. Rokita Grażyna Specjalista reumatologii  

Powrót

REHABILITACJA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 lek. med. Kozioł Marta Specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu  

Powrót

SEKSUOLOGIA
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Oettingen Justyna Seksuologia sądowa i kliniczna  
2 lek. med. Włodarczyk Karol Seksuologia, ginekologia i położnictwo  

Powrót

UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
LP. Imię i nazwisko Specjalizacja
Przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego
1 mgr Burnat Joanna Uzależnienia od alkoholu  
2 mgr Filipska Danuta Uzależnienia od alkoholu  
3 lek. med. Kras Alicja Uzależnienia od alkoholu  
4 lek. med. Maj-Twardowska Marta Psychiatria  
5 lek. med. Miłoś-Zachara Agnieszka Uzależnienia od alkoholu  
6 mgr Oćwieja Marta Uzależnienia od alkoholu  
7 mgr Kostrzewa Beata Uzależnienia od alkoholu  
8 mgr Skarżyńska Grażyna Uzależnienia od alkoholu  
9 mgr Skrobot Jacek Uzależnienia od alkoholu  
10 lek. med. Śnitek Grzegorz Uzależnienia od alkoholu  
11 mgr Wardzała-Gogola Elżbieta Uzależnienia od alkoholu  
12 lek. med. Wilk Andrzej Uzależnienia od alkoholu  
13 lek. med. Wadas Ewa Psychiatria  
14 lek. med. Zachara Dobrosław Uzależnienia od alkoholu  
15 mgr Rosa-Rorbach Magdalena Uzależnienia od alkoholu  
16 lek. med. Staszewska Beata Uzależnienia od alkoholu  
17 lek. med. Rokita-Śnitek Renata Uzależnienia od alkoholu  
18 lek. med. Sowińska-Nowak Elżbieta Uzależnienia od alkoholu  
19 lek. med. Grobecka Elżbieta Uzależnienia od alkoholu  

Powrót