BIP
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Strona glówna >> Struktura organizacyjna >> Wydziały Sądu Okręgowego >> Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Tarnowie
Sobota, 27 Maja 2017

 Właściwość rzeczowa:

  • rozstrzyganie spraw pierwszej instancji z zakresu prawa pracy, gdzie wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł,
  • spraw pierwszej instancji z zakresu ubezpieczeń społecznych: o rentę, emeryturę, ustalenie istnienia ubezpieczenia, roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami,
  • jako Sąd drugiej instancji rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń Sądów Rejonowych w Bochni i Tarnowie.

Właściwość miejscowa:

   Właściwość miejscowa dla spraw z zakresu prawa pracy - (właściwość przemienna) powództwo może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, miała być lub była wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
   W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy od rozpoznania sprawy jest sąd w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołująca się od decyzji wydanej przez organ rentowy.

 

Przewodniczący Wydziału:
SSO Kazimierz Kostrzewa
SSO Natalia Lipińska - zastępca przewodniczącego

Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Paulina Truchan
Zastępca Kierownika - Małgorzata Houda
33-100 Tarnów, Ul. Dąbrowskiego 27, parter, pok. 36
tel.: (0-14) 688-75-60; fax: (014) 688-75-62

Przyjmowanie stron:
od poniedziałku do piątku - od godz. 8.00 do godz. 16.00

Nr rachunku na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej:
NBP O/O Kraków 51 1010 1270 0027 0122 3100 0000