Konta bankowe

Sąd Okręgowy:

Rachunek dochodów budżetowych:

 • 51 1010 1270 0027 0122 3100 0000 - opłaty sądowe, grzywny, wpisy.

Rachunek depozytów sądowych:

 • PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
 • USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
 • EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
 • CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
 • GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003

- poręczenia majątkowe.

Od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto sum depozytowych w placówkach pośrednika kasowego:
Banku  Pekao SA  - nr 07 1240 6957 0111 0000 0000 1095 – nie są pobierane opłaty.

Rachunek sum na zlecenie:

 • 88 1010 1270 0027 0113 9800 0000 - zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.


Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko wpłacającego,
 • nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
 • określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
 • sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

Sąd Rejonowy w Bochni:

Konto dochodów budżetowych

 • 85 1010 1270 0029 3222 3100 0000

Konto sum depozytowych

 • 95 1130 1017 0021 1002 9690 0004

Sąd Rejonowy w Brzesku:

Konto dochodów budżetowych

 • 25 1010 1270 0029 5822 3100 0000

Konto sum depozytowych

 • 48 1130 1017 0021 1002 9590 0004

Sąd Rejonowy w Tarnowie:

Konto dochodów budżetowych

 • 25 1010 1270 0033 4622 3100 0000

Konto sum depozytowych

 • 07 1130 1017 0021 1002 9090 0004

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Finansowy
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-01-05
Publikacja w dniu:
2017-01-05
Opis zmiany:
b/d