Edukacja prawna

Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za edukację prawną uzyskasz pod adresem: edukacja@tarnow.so.gov.pl

 

  • W dniu 12 stycznia 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnowie gościła grupa uczniów klasy 7a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie, która zrealizowała zajęcia w ramach programu edukacyjnego „Temida od podszewki”. Była to kolejna już grupa młodzieży z tej szkoły biorąca udział w tych zajęciach.

  • Program edukacji prawnej dla młodzieży - "Orlęta Temidy"

  • Program edukacji prawnej dla młodzieży - "Temida od podszewki"

  • W dniu 25 maja 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnowie gościła grupa uczniów z klas trzecich Gimnazjum nr 8 w Tarnowie. Uczniowie wysłuchali krótkich prelekcji poświęconych prawu nieletnich, prawom pokrzywdzonego w procesie karnym, organizacji Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej wygłoszonych przez sędziów tarnowskiego sądu, zwiedzili zabytkową salę nr 11, pokój przyjaznych przesłuchań małoletnich świadków oraz salę S204 (służącą do prowadzenia rozpraw z udziałem sprawców niebezpiecznych), a następnie wzięli udział w symulacji rozprawy w sprawie karnej o przestępstwo z art. 190a par. 1 k.k. przygotowanej w ramach programu edukacji prawnej prowadzonego przez Fundację Court Watch Polska. Po rozprawie jej uczestnicy spotkali się z sędzią – karnistą, który omówił przebieg symulacji.

  • W dniu 27 marca 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnowie odbyła się symulacja rozprawy w sprawie karnej o przestępstwo z art. 190a par. 1 k.k. przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie, realizującą program edukacji prawnej prowadzony przez Fundację Court Watch Polska. Po rozprawie jej uczestnicy spotkali się z sędzią – karnistą, który omówił przebieg symulacji oraz odpowiadał na pytania dotyczące problematyki wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.