Efektywność energetyczna

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 roku, Nr 94 poz. 551 z późn. zm.) Sąd Okręgowy w Tarnowie informuje o stosowanych w jednostce środkach poprawy efektywności energetycznej zgodnych:

nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji
Sąd Okręgowy w Tarnowie zakupuje elektroniczny sprzęt biurowy oraz sprzęt RTV i AGD z uwzględnieniem warunku niskiego zużycia energii
 

- wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja (nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji)
Sąd Okręgowy w Tarnowie zbędne i zużyte składniki majątku zastępuje nowymi składnikami majątku, które charakteryzują się lepszymi parametrami dotyczącymi energooszczędności 
 

- nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493)
W maju 2013 roku, Sąd Okręgowy w Tarnowie, oddał do użytku nowy budynek, stanowiący siedzibę Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Tarnowie, wyposażony w energooszczędne systemy oraz urządzenia. Budynek został zbudowany przy zastosowaniu energooszczędnych technologii, zgodnych z obowiązującymi normami. Został ocieplony od zewnątrz oraz wyposażony w energooszczędny system oświetlenia.

- inne przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:
Działania informacyjno-edukacyjne, polegające na informowaniu pracowników o możliwych zachowaniach energooszczędnych np. wyłączanie zbędnego oświetlenia, wyłączanie niewykorzystywanych urządzeń elektrycznych oraz sprzętu AGD.

Tarnów, dnia 27 sierpnia 2013 r.    

Dyrektor Sądu Okręgowego
Mgr Jacek Gut

Rejestr zmian dla: Efektywność energetyczna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2013-08-27
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d