ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

 1. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?

 2. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesantów?

 3. Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?

 4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?

 5. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w następujących obszarach:

  • szybkość i sprawność obsługi

  • uprzejmość i kultura osobista pracowników

  • poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi

  • dostępność formularzy i druków

  • czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia

 6. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?

 7. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?


 8. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety
 9. Punkty od 1 do 6 są obowiązkowe.