II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału:
SSO Jacek Satko
SSO Agnieszka Sadecka - zastępca przewodniczącego

Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Renata Papuga
Zastępca Kierownika - Anna Moździerz
33-100 Tarnów, Ul. Dąbrowskiego 27, I piętro, pok. 132
tel.: 14 688-74-12
fax: 14 688-74-81

Nr rachunku na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej:
NBP O/O Kraków 51 1010 1270 0027 0122 3100 0000

Właściwość rzeczowa:

 • rozpoznawanie spraw w pierwszej instancji o zbrodnie i określone przestępstwa popełnione na obszarze właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Tarnowie,
 • określone czynności z zakresu postępowania przygotowawczego w sprawach należących do właściwości rzeczowej sądu w pierwszej instancji (wyznaczanie obrońcy z urzędu, przedłużanie tymczasowego aresztowania, zarządzenie obserwacji psychiatrycznej),
 • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczenia i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądach rejonowych z tutejszego Okręgu, tj. Sądów Rejonowych w: Bochni, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz z zakresu postępowania poprawczego,
 • inne sprawy przekazane przez ustawę w tym m.in.:
  • podejmowanie czynności dotyczących kontroli wymogów formalnych kasacji wnoszonych od orzeczeń wydanych przez Sąd Okręgowy w postępowaniu odwoławczym,
  • rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych orzeczeniem wskazanych wyżej sądów rejonowych,
  • rozpoznawanie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  • postępowanie wykonawcze w sprawach rozpoznanych w pierwszej instancji przez Wydział II Karny Sądu Okręgowego w Tarnowie.

    

Opłaty:

 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
 • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub rozłożenie grzywny na raty - 2%
 • od kwoty grzywny objętej wnioskiem nie mniej jednak niż 25 zł, od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
 • od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł, od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł,
 • opłatę od kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji wyrok wydał sąd rejonowy - 450 zł,
 • opłaty kancelaryjne za wydanie odpisów z akt - za kopię uwierzytelnioną - 6 zł oraz za kopię nieuwierzytelnioną - 1 zł za stronę,
 • opłata za klauzulę wykonalności - 6 zł.

Właściwość miejscowa:

Właściwość miejscowa Wydziału II Karnego Sądu Okręgowego w Tarnowie obejmuje właściwość miejscową wszystkich Sądów Rejonowych istniejących w tut. Okręgu tj.: SR w Bochni, SR w Brzesku, SR w Dąbrowie Tarnowskiej i SR w Tarnowie. Właściwość miejscowa SR w Bochni - dla miasta Bochnia oraz gmin: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Rzezawa, Trzciana, Żegocina. SR w Brzesku - dla gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnoinik, Iwkowa, Szczurowa, Zakliczyn. SR w Dąbrowie Tarnowskiej - dla gmin: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin, Wietrzychowice, Żabno. SR w Tarnowie - dla miasta Tarnów oraz gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-01-05
Publikacja w dniu:
2017-01-05
Opis zmiany:
b/d