III Kongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planuje zorganizować w listopadzie 2017 roku w Warszawie. Celem III KNS (tak jak dwóch poprzednich) jest poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin. Informacje do pobrania w załączniku.

Wkrótce powstanie strona internetowa III Kongresu Nauk Sądowch, a do tego czasu Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z informacjami na stronach poprzednich kongresów: www.1kns.pl i www.2kns.pl.

Rejestr zmian dla: III Kongres Nauk Sądowych