III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący Wydziału:
SSO Barbara Wójcik
SSO Wojciech Zięć - zastępca przewodniczącego

Sekretariat Wydziału:
Kierowwnik Sekretariatu - Bernadetta Czerwona
Zastępca Kierownika - Agnieszka Smoleń
33-100 Tarnów, Ul. Dąbrowskiego 27, I piętro, pok. 158
tel.: 14 688-74-02
fax: 14 688-74-65

Nr rachunku na który mogą być przelewane środki tytułem opłaty sądowej:
NBP O/O Kraków 51 1010 1270 0027 0122 3100 0000

Właściwość rzeczowa:

  • rozstrzyganie spraw penitencjarnych z Zakładu Karnego Tarnów, Zakładu Karnego Tarnów-Mościce oraz Zakładu Karnego Nowy Wiśnicz,
  • spraw wykonawczych karnych w postępowaniu odwoławczym od orzeczeń sądów rejonowych okręgu działania tut. Sądu Okręgowego,
  • nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

Opłaty:

Podstawowe opłaty:

  • opłata od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
  • opłata od wniosku o przerwę w karze lub przedłużenie przerwy w karze - 60 zł.

Rejestr zmian dla: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-01-05
Publikacja w dniu:
2017-01-05
Opis zmiany:
b/d