Informacja o wynikach konkursu

Dnia 22.01.2019 roku  
sygn. konkursu KD-111-4/18

Informacja o wynikach konkursu


Stosownie do treści § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. DzU z 2014r, poz. 400) informuję, iż po przeprowadzonym konkursie w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, który się odbył w dniach:

I etap – 04.01.2019r.
II etap – 14.01.2019r.
III etap – 22.01.2019r.

Komisja konkursowa wybrała kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w osobie:

1. Duch Katarzyna

Komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź wcześniejszego ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku stażysty:

1. Bularz Sylwia
2. Święs Dorota
            
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia obecnego konkursu.
Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia proszeni są o kontakt z Samodzielną Sekcją Kadr Sądu Okręgowego w Tarnowie.


Dyrektor Sądu Okręgowego
w Tarnowie

mgr Agata Murczek

Rejestr zmian dla: Informacja o wynikach konkursu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-22
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d