Informacja o wynikach konkursu na stanowisko informatyka

Stosownie do treści § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. DzU z 2014r, poz. 400) informuję, iż po przeprowadzonym konkursie w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, który się odbył w dniach:

I etap   – 22.10.2018r.
II etap –  30.10.2018r.
III etap – 08.11.2018r.

Komisja konkursowa wybrała kandydata do zatrudnienia na stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w osobie:

1. Głód Michał

Komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową na wypadek rezygnacji kandydata bądź zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób:

1. Jachymek Krzysztof
2. Lebica Tomasz

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia obecnego konkursu.

Kandydat zakwalifikowany do zatrudnienia proszony jest o kontakt z Samodzielną Sekcją Kadr Sądu Okręgowego w Tarnowie.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Tarnowie

mgr Agata Murczek

Rejestr zmian dla: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko informatyka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-09
Opis zmiany:
b/d