Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

Dnia 10.10.2018 roku

sygn. konkursu KD-111-2/18


Informacja o wynikach konkursu


Stosownie do treści § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. DzU z 2014r, poz. 400)
informuję, iż po przeprowadzonym konkursie w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie,
który się odbył w dniach:
I etap – 20.09.2018r.
II etap – 28.09.2018r.
III etap – 10.10.2018r.
 Komisja konkursowa wybrała kandydatów do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w osobach:

1. Kosiba Magdalena
2. Warzała Agnieszka

Komisja konkursowa wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź wcześniejszego ustania stosunku pracy z osobą zatrudnioną na stanowisku stażysty:

1.    Łukasik Roksana
2.    Święs Dorota
3.    Potępa Marta
4.    Sojka Karolina
5.    Kopacz Agnieszka

            Rezerwowe listy kandydatów są ważne do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia obecnego konkursu.
Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia proszeni są o kontakt z Samodzielną Sekcją Kadr Sądu Okręgowego w Tarnowie.


Dyrektor Sądu Okręgowego
w Tarnowie

mgr Agata Murczek

Rejestr zmian dla: Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d