Informacja Prezesa Sądu dot. delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

Dnia, 09 stycznia 2019r.
KD-1503-3/19


Szanowni
Państwo Sędziowie

Uprzejmie informuję, iż zamierzam wystąpić do Pana Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 77 § 1  pk. 1 ustawy z dnia 27.07.2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. DzU z 2018r., poz. 23 ze zm.) o delegowanie jednego sędziego sądu rejonowego do pełnienia obowiązków sędziego:
- w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Tarnowie  - w wymiarze ½ etatu
- w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Tarnowie – w wymiarze ½ etatu, na okres jednego roku począwszy od dnia 15 marca 2019 roku.
    
Proszę, zatem o pisemne zgłaszanie się sędziów zainteresowanych powyższą delegacją za pośrednictwem właściwych Państwa Prezesów Sądów Okręgowych wraz z danymi wg wytycznych wskazanych w pismach Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 23.03.2017r., DSO-IV-071-15/17 oraz z dnia 26.04.2017r., DKO-I-071-7/17, oraz danymi statystycznymi, dot. stabilności orzecznictwa i terminowości uzasadnień kandydata za ostatni rok pracy – w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Samodzielną Sekcją Kadr Sądu Okręgowego w Tarnowie, tel. 14 68 87 410.


    
Prezes Sądu Okręgowego
w Tarnowie
SSO Andrzej Bosak

Rejestr zmian dla: Informacja Prezesa Sądu dot. delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-10
Publikacja w dniu:
2019-01-10
Opis zmiany:
b/d