Konkurs na dwa wolne etaty kuratorskie w Okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie

Zarządzenie nr 9/19

Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 18 kwietnia 2019., sygn. KD-111-7/19
w sprawie ogłoszenia konkursu na dwa wolne etaty kuratorskie w Okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie

 

§ 1

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 listopada 2001 roku o kuratorach zawodowych (t.j. DzU z 2018r., poz. 1014) zarządzam przeprowadzenie konkursu na stanowisko kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego:

w Sądzie Rejonowym w Brzesku  - 1 stanowisko (w pełnym wymiarze czasu pracy)

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej – 1 stanowisko (w pełnym wymiarze czasu pracy)

(załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu)

§ 2

            W pierwszej kolejności zarządzam przeprowadzenie konkursu dla kandydatów spełniających wymogi do zatrudnienia na stanowisku kuratora zawodowego, tj. z odbytą aplikacją kuratorską i zdanym egzaminem kuratorskim (załącznik nr 2 – regulamin)

§ 3

            W przypadku braku zgłoszeń kandydatów, względnie nie wyłonienia osoby do zatrudnienia na stanowisku kuratora zawodowego, zgodnie z § 2 zarządzam przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego (załącznik nr 3 – regulamin)

§ 4

Wyłonienie kandydata na kuratora zawodowego w trybie § 2 unieważnia konkurs dla kandydatów na aplikanta kuratorskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Sądu Okręgowego
w Tarnowie
SSO Andrzej Bosak 

Rejestr zmian dla: Konkurs na dwa wolne etaty kuratorskie w Okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
b/d