Konkurs na wolne stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

ZARZĄDZENIE  nr 18/18
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE
z dnia 08 października 2018 roku, sygn. KD-111-3/18
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie


 
§ 1

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. DzU z 2018r. poz.577) zarządzam ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, którego treść zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. DzU z 2014r. poz. 400) załącznik nr 2.


§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Tarnowie

Agata Murczek

Rejestr zmian dla: Konkurs na wolne stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
b/d