Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Okręgowego w Tarnowie można skontaktować się z administratorem -  informatyk@tarnow.so.gov.pl.
Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.