Lista stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie

Artykuły

 • Andrzej Brzeziński

  • Rok urodzenia:
   1975
  • Adres do korespondencji:

   ul. Jagiellońska 5/2
   33-300 Nowy Sącz

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   - Wykształcenie wyższe
   - Studia podyplomowe
   - Udział w szkoleniach: Mediacje Środowiskowe, Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów
   - Akademia ADR: szkoła mediacji, warsztaty z zakresu konstruowania ugód w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych

  • Specjalizacja:

   Sprawy gospodarcze, cywilne rodzinne oraz pracownicze

  • Numer telefonu:

   696 111 611
   604 343 494

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, Polskiej Izby mediatorów oaz Małopolskiego Centrum Mediacji

 • Małgorzata Dąblewska

  • Rok urodzenia:
   1976
  • Adres do korespondencji:

   ul. Tarnowska nr 85
   33-111 Koszyce Wielkie

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:
   1. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Psychologia kliniczno-sądowa,
   2. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu – psychologia w biznesie
   3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu – Public Relations (studia podyplomowe)
   4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Studium Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia” (studia podyplomowe)
   5. Wyższa Szkoła Zarządzania  - Polish Open University w Warszawie – Zarządzanie  w biznesie,
   6. Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie – Marketing i zarządzanie.

   Szkolenia:

   - Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. Centrum Szkoleń Prawniczych
   - Jak radzić sobie ze stresem w pracy. Avenhansen, 2018,
   - Rodziny w kryzysie – diagnoza i interwencja kryzysowa. Akademia Psyche i PTP, 2016,
   - Zasady pisania opinii psychologicznych. Akademia Psyche i PTP, 2016,
   - MMPI-2 kurs zaawansowany, Akademia Psyche i Polskie Towarzystwo Psychologiczne 2016,
   - Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2. Akademia Psyche i PTP, 2016,
   - Obsługa trudnego klienta. Synteza Szkolenia-Konsulting, 2016,
   - W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych , Krakowskie Towarzystwo Medyczne, 2014.

  • Specjalizacja:

   Sprawy cywilne, rodzinne i opiekuńcze, nieletnich, gospodarcze, pracownicze, administracyjne

  • Numer telefonu:

   608 058 622

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

 • Grzegorz Dąbrowski

  • Rok urodzenia:
   1988
  • Adres do korespondencji:

   ul. Wazów 8/11
   33-300 Nowy Sącz

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   Wyższe prawnicze – radca prawny.
   Szkolenia:
   - „Polubowne metody rozwiązywania sporów – czy sądy powinny być zainteresowane mediacją?” – Sąd Okręgowy w Nowym Sączu.
   - „Ocena mediowalności spraw i skuteczne narzędzia kierowania spraw cywilnych i gospodarczych do mediacji”- Katolicki Uniwersytet Lubelski.
   - „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych” – Krajowa Rada Radców Prawnych.

  • Specjalizacja:

   Sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracy.

  • Numer telefonu:

   791 267 580

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

 • Piotr Duda

  • Rok urodzenia:
   1972
  • Adres do korespondencji:

   ul. Błękitna 9
   32-800 Brzesko

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   - wyższe pedagogiczne - doktor nauk humanistycznych,
   szkolenia:
   - Szkoła Mediacji - kurs certyfikowany,
   - Mediacje Cywilne i Gospodarcze,
   - Mediacje i negocjacje w pracy z uczniami i rodzicami.

  • Specjalizacja:

   Sprawy cywilne, gospodarcze, nieletnich, rodzinnych

  • Numer telefonu:

   504 147 677

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

 • Marta Falińska

  • Rok urodzenia:
   1981
  • Adres do korespondencji:

   ul. Poległych 4
   33-130 Radłów

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   - Wykształcenie wyższe Wydział Nauk Społecznych - licencjat - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; Zarządzanie w edukacji - magister
   - Szkolenie - szkoła mediacji
   - Warsztaty - konstruowanie ugód

  • Specjalizacja:

   Sprawy cywilne, rodzinne

  • Numer telefonu:
   600 961 235
  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

 • Michał Falkiewicz

  • Rok urodzenia:
   1988
  • Adres do korespondencji:

   Oś. Centrum E 14/2
   31-934 Kraków

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   - wyższe, magister prawa
   - asesor komorniczy
   - szkolenie: „Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora” - Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorza Frączka

  • Specjalizacja:

   sprawy cywilne, gospodarcze, podział majątku wspólnego, rodzinne, pracownicze,

  • Numer telefonu:

   662 195 381

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

 • Kinga Gorzelańska

  • Rok urodzenia:
   1980
  • Adres do korespondencji:

   oś. Władysława Jagiełły 5/33
   32-800 Brzesko

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   - Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
   - Udział w szkoleniu "Mediacje-przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora"

  • Specjalizacja:

   Sprawy cywilne, gospodarcze i nieletnich

  • Numer telefonu:

   502 522 037

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

 • Tomasz Jachyra

  • Rok urodzenia:
   1974
  • Adres do korespondencji:

   Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o.
   ul. Rejtana 27G
   35-326 Rzeszów

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   - Wyższe prawnicze, Uniwersytet Rzeszowski
   - Szkolenia - Szkoła Mediatorów

  • Specjalizacja:

   Sprawy cywilne, gospodarcze, odszkodowawcze, rodzinne, małżeńskie (rozwód, separacja, podział majątku, alimenty)

  • Numer telefonu:

   692 799 411

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie

 • Agnieszka Januszek

  • Rok urodzenia:
   1982
  • Adres do korespondencji:

   Kancelaria Radny Prawnego mgr Olgierd Januszek
   ul. Tadeusza Kościuszki 5/5 lok. 1
   33-100 Tarnów

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   Wykształcenie prawnicze – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
   - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,
   - praca w Sądzie Arbitrażowym w Rzeczypospolitej Polskiej Konsorcjum Prawne Akademia Prawa przy Sądzie Arbitrażowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym jako mediator w sprawach powierzonych przez strony do rozstrzygnięcia przez ww. Sąd Arbitrażowy.

  • Specjalizacja:

   Sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, zamówień publicznych, prawo pracy

  • Numer telefonu:

   507 615 981

  • Adres e-mail:
  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

 • Olgierd Januszek

  • Rok urodzenia:
   1978
  • Adres do korespondencji:

   Kancelaria Radcy Prawnego mgr Olgierd Januszek
   ul. Tadeusza Kościuszki 5/5 lok. 1
   33-100 Tarnów

  • Wykształcenie i odbyte szkolenia:

   Wykształcenie prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
   - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie,
   - udział jako partner w projekcie
   „System efektywnego zarządzania płynnością finansową, należnościami oraz procesami prawnej egzekucji zobowiązań z uwzględnieniem mediacji i arbitrażu w MMŚP” nr projektu – POKL.08.01.01-12-004/11, w którym kandydat realizował przedmiotowy projekt i przeprowadził doradztwa w zakresie procesu prawnej egzekucji zobowiązań z uwzględnieniem mediacji i arbitrażu w MMŚP.

  • Specjalizacja:

   Sprawy gospodarcze, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy

  • Numer telefonu:

   604 558 413

  • Adres e-mail:

   kancelaria_januszek@vp.pl

  • Informacja z 183 ² § 3 k.p.c.:

   Nie dotyczy

Rejestr zmian dla: Lista stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-23
Publikacja w dniu:
2017-06-23
Opis zmiany:
b/d