Mediacje

Koordynator do spraw mediacji

SSO Irena Choma-Piotrowska

Koordynator ds. mediacji

Wydział I Cywilny

Sądu Okręgowego w Tarnowie

i_choma@tarnow.so.gov.pl

 

  

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji 

w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie 

  

Lp.

Data

Miejsce

Organizator

Działanie

1.

23.10. 2017 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego
w Tarnowie

 

Sesje popularno – naukowe z udziałem mediatorów, młodzieży
i zaproszonych przedstawicieli, na temat:

 1. 1.     „Mediacje cywilne po nowelizacji przepisów”  - mediator mgr J. Żołądź
 2. 2.     Dobre praktyki w szkole – mediacja rówieśnicza” – mgr E. Matejska, mgr. K. Klepacka
 3. 3.     Sposoby rozwiazywania sporów konsumenckich” – Miejski Rzecznik Konsumentów – mgr K. Podgórski

 

2.

16-20.10.2017 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego
w Tarnowie

Dyżury mediatorów stałych w budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie

3.

16 -20.10.2017 roku

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego
w Tarnowie

Wywiad dla lokalnej rozgłośni radiowej nt. „Mediacja jako sposób rozwiazywania sporów – szanse i bariery”.

4.

16.10.2017 roku

Zakład Karny w Tarnowie

Koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego
w Tarnowie

Prelekcja w Zakładzie Karnym w Tarnowie nt. „Mediacje w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych” – mediator mgr G. Karaś.

5.

17.10.2017 roku

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

dyżur mediatorów w godzinach od 10.00 do 14.00

6.

19.10.2017 roku

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

dyżur mediatorów w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz spotkanie informacyjne z sędziami

 

Tarnów, 4 października 2017 roku 

Koordynator ds. mediacji
Sądu Okręgowego w Tarnowie
SSO Irena Choma – Piotrowska

  

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Pouczenia:

 • Informacja o mediacji cywilnej (pobierz)
 • Informacja o mediacji karnej (pobierz)
 • Informacja o mediacji nieletnich (pobierz)
 • Informacja o mediacji rodzinnej (pobierz)

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych:

 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych (pobierz)
 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych (pobierz)
 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich (pobierz)
 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację (pobierz)
 • Informator dla pokrzywdzonego (pobierz)
 • Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (pobierz)
 • Informator w wersji elektronicznej wraz z wzorami pism procesowych, adresami ośrodków mediacji i regulacjami prawnymi (pobierz)

Informator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie.

Więcej informacji o mediacji na stronie www.ms.gov.pl w zakładce: „Działalność/Mediacje".

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d