Mediacje

Koordynator do spraw mediacji

SSO Irena Choma-Piotrowska

Koordynator ds. mediacji

Wydział I Cywilny

Sądu Okręgowego w Tarnowie

i_choma@tarnow.so.gov.pl

 

 

Co to jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Pouczenia:

 • Informacja o mediacji cywilnej (pobierz)
 • Informacja o mediacji karnej (pobierz)
 • Informacja o mediacji nieletnich (pobierz)
 • Informacja o mediacji rodzinnej (pobierz)

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych:

 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych (pobierz)
 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych (pobierz)
 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich (pobierz)
 • Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację (pobierz)
 • Informator dla pokrzywdzonego (pobierz)
 • Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów (pobierz)
 • Informator w wersji elektronicznej wraz z wzorami pism procesowych, adresami ośrodków mediacji i regulacjami prawnymi (pobierz)

Informator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie.

Więcej informacji o mediacji na stronie www.ms.gov.pl w zakładce: „Działalność/Mediacje".

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d