Obrót prawny za granicą

Koordynatorzy ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach:

cywilnych -  SSO Waldemar Nawrocki

karnych     -  SSO Tomasz Nowiński

działających w Sądzie Okręgowym w Tarnowie na podstawie art. 16b § 6 i art. 16d § 5 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2016r., poz.2062 ze zm.)

 

EGZEKUCJA  ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

Korespondencję w sprawach dotyczących egzekucji świadczeń alimentacyjnych z zagranicy należy kierować do:

Sąd Okręgowy w Tarnowie
Oddział Administracyjny
33-100 Tarnów
ul. J. Dąbrowskiego 27

W przypadku pytań bądź wątpliwości należy kontaktować się osobiście z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego – pokój nr 120, I piętro lub telefonicznie –14 688-74-09

ROZPORZĄDZENIE  RADY  (WE) nr 4/2009

z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. L 7 z 10.01.2009, s.1)

odnośnie państw Unii Europejskiej.
 
KONWENCJA O DOCHODZENIU ROSZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH ZA GRANICĄ SPORZĄDZONA W NOWYM JORKU dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U.61.17.87)

odnośnie państw będących uczestnikami Konwencji nowojorskiej.

USA – Dochodzenie świadczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki od 1 stycznia 2017 roku odbywa się na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 23 listopada 2007 roku o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny.
Informacje, wymagane dokumenty oraz wzory formularzy niezbędnych do złożenia wniosku o dochodzenie alimentów w Stanach Zjednoczonych Ameryki dostępne są w zakładce Konwencja Haska.

Kanada – komunikaty o wzajemności.

Informacje oraz pomoc udzielana osobom zainteresowanym przez Sąd Okręgowy w Tarnowie w przedmiocie opracowania i przygotowania dokumentów jest bezpłatna.

Rejestr zmian dla: Obrót prawny za granicą

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d