Oddział Adnimistracyjny

Sekretariat:

Kierownik Oddziału Administracyjnego - Franciszka Iwaniec-Dziga
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego - Joanna Kicińska

33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, I piętro, pokój 120
tel.: 14 688-74-09

Do zakresu działania oddziału administracyjnego w sądzie okręgowym należą w szczególności:

  1. sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
  2. sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu okręgowego;
  3. prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa(ów);
  4. sprawy ławników, biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS;
  5. prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
  6. nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
  7. nadzór nad halą maszyn;
  8. nadzór nad archiwum zakładowym;
  9. sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

Rejestr zmian dla: Oddział Adnimistracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-02-08
Publikacja w dniu:
2017-02-08
Opis zmiany:
b/d