Oddział Finansowy

Sekretariat:

Główny Księgowy - Agnieszka Armatys
Zastępca Głównego Księgowego - Ewa Stępień

33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, I piętro, pokój 128
tel.: 14 688-74-04

Do zakresu działania oddziału finansowego w sądzie okręgowym należą w szczególności:

  1. opracowanie projektu budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz projektu budżetu sądu okręgowego;
  2. wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu sądu okręgowego;
  3. kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
  4. prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego;
  5. prowadzenie sekretariatu dyrektora sądu.

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-02-08
Publikacja w dniu:
2017-02-08
Opis zmiany:
b/d