ogłoszenie sądowe w sprawie I C 1023/18

Sygn. akt I C 1023/18

Zarządzenie – wypis

Dnia 17 grudnia 2018 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Wydział I Cywilny w osobie:

Przewodniczący:  SSO Piotr Wicherek

 po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2018  roku w Tarnowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Iwony Sahlaoui

przeciwko Manaa Sahlaoui                                     

z a r z ą d z a:

 ustanowić dla pozwanego Manaa Sahlaoui, którego stałe miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego we Włoszech, kuratora procesowego w osobie adwokata Magdaleny Skiby z Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie ul. Mickiewicza 7;

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie sądowe w sprawie I C 1023/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Monika Barwacz
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d