ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 800/18

2019-01-17

Sygn. akt I C 800/18

Zarządzenie - wypis

Dnia 9 stycznia 2019 roku

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Wydział I Cywilny w osobie:

Przewodniczący:  SSO Piotr Wicherek

 po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 roku w Tarnowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Iwony Bajdak

przeciwko Andrijowi Bajdak               

z a r z ą d z a:

 

  1. zmienić zarządzenie z dnia 31 października 2018 roku i odwołać z funkcji kuratora pozwanego adwokata Roberta Starczewskiego,
  2. ustanowić dla pozwanego Andrija Bajdak, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w Tarnowie, kuratora procesowego w osobie adwokata Magdaleny Skiby z Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 7;

Rejestr zmian dla: ogłoszenie Sądowe w sprawie I C 800/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Monika Barwacz
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-17
Opis zmiany:
b/d