ogłoszenie Sądowe w sprawie I Co 58/18

Sygn. akt I Co 58/18

 

Zarządzenie - wypis

Dnia 10 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 Przewodniczący:  SSO Barbara Grodkowska

 po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2018 r. w Tarnowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marii Kubisztal

przy uczestnictwie Krzysztofa Długosza

na podstawie art. 144 k.p.c.

z a r z ą d z a:

  1. ustanowić dla uczestnika Krzysztofa Długosz, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego ul. Piłsudskiego 124, 33-240 Żabno, kuratora procesowego
    w osobie adw. Małgorzaty Partyńskiej–Duchnik prowadzącej kancelarię w Tarnowie, ul. Targowej 10;

 SSO Barbara Grodkowska

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie Sądowe w sprawie I Co 58/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Monika Barwacz
Dokument z dnia:
2018-12-10
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d