Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 10/19

2019-02-11

Sygn. akt IC 10/19

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E - wypis

 

                                                                  Dnia  8 lutego 2019 r.

  

Sąd Okręgowy w Tarnowie Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

 Przewodniczący SSO Irena Choma-Piotrowska

 po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2019 r. w Tarnowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alicji Wesołowskiej

przeciwko Robertowi Wesołowskiemu

na podstawie art. 144 k.p.c.

zarządza:

 

1/ ustanowić dla pozwanego Roberta Wesołowskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego Dąbrówka 113, 32-712 Bratucice, kuratora procesowego w osobie adw. Małgorzaty Partyńskiej-Duchnik z Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie, ul. Targowa 10;

 

 

                                                        SSO Irena Choma- Piotrowska

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 10/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Jolanta Zych
Dokument z dnia:
2019-02-08
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
b/d