Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 1054/16

2019-01-22

Sygn. akt I C 1054/16

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E - wypis

 

                                                                                Dnia 16 stycznia 2019 r.

 

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie I Wydział Cywilny Andrzej Bosak

po rozpoznaniu w dniu  16 stycznia 2019 r. w Tarnowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa  Euro Banku S.A. we Wrocławiu

przeciwko Maciejowi Małkiewiczowi, Beacie Małkiewicz

  na podstawie art. 144 k.p.c.

 zarządza:

 

1/ ustanowić dla pozwanego Macieja Małkiewicza, którego miejsce pobytu nie jest znane kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Agnieszki Zach ul. Targowa 10,  33-100 Tarnów;

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 1054/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Jolanta Zych
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-22
Opis zmiany:
b/d