Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 449/18

Sygn. akt I C 449/18 

Z A R Z Ą D Z E N I E- wypis

 Dnia 03 stycznia 2019 roku        

 

Przewodniczący: SSO Irena Choma - Piotrowska

po rozpoznaniu w dniu 03 stycznia 2019 roku w Tarnowie

sprawy z powództwa Anny Łempa

przeciwko Mirosławowi Łempa

na podstawie art. 144 k.p.c.

 

zarządza:

 

1/ ustanowić dla pozwanego Mirosława Łempa, syna  Zdzisława i Heleny ur.17.07.1976 roku w Mielcu, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego Aleja Ducha Świętego 28/49, 29-300 Mielec kuratora procesowego w osobie adwokata Małgorzaty Partyńskiej – Duchnik z Kancelarii Adwokackiej w Tarnowie, ul. Targowa 10; 33-100 Tarnów

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                             

                                                                                                                      Przewodniczący

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 449/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Jolanta Zych
Dokument z dnia:
2010-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d