Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 655/18

Sygn. akt IC 655/18

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E - wypis

 

                                                                  Dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 

Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

 

Przewodniczący: SSO Marek Syrek

 

po rozpoznaniu w dniu 31 grudnia 2018 r. w Tarnowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Marii Bąk

przeciwko Stanisławowi Bąkowi

na podstawie art. 144 k.p.c.

zarządza:

 

1/ ustanowić dla pozwanego Stanisława Bąka, którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w Gruszowie Wielkim, kuratora procesowego w osobie adw. Grzegorza Petrzaka;

 

 

                                                                  SSO Marek Syrek

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sądowe w sprawie IC 655/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Jolanta Zych
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
b/d