ogłoszenie sądowe w sprawie IVU 29/19

 

Sygn. akt IV U 29/19

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

 

 

 

                                                                                                                           Dnia 21 stycznia 2019 roku

 

 

 

            Przewodniczący SSO Jacek Liszka - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Tarnowie

 

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2019 roku w Tarnowie

 

na posiedzeniu niejawnym

 

sprawy z odwołania Marii Hebdy 

 

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie

 

z dnia 13 listopada 2018 roku

 

o zaległości z tytułu składek

 

zarządza:

 

 

 

1.         ustanowić, na podstawie art. 144 kpc, dla Marii Hebdy, ostatnio zamieszkałej: 33-100 Tarnów, ul. Nadbrzeżna Dolna 5/2, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adwokata Mateusza Cichego – Kancelaria Adwokacka w Tarnowie

 

2.         o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Okręgowego w Tarnowie i w Urzędzie Miasta Tarnowa na okres 30 dni.

 

Rejestr zmian dla: ogłoszenie sądowe w sprawie IVU 29/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
IV Wydział Pracy i US
Opublikował:
Małgorzata Houda
Dokument z dnia:
2019-01-29
Publikacja w dniu:
2019-01-29
Opis zmiany:
b/d