Ogłoszenie w sprawie sygn. II K 40/11

Sygn. akt II K 40/11

 W E Z W A N I E

  

          Sąd Okręgowy w Tarnowie II Wydział Karny, działając w trybie art. 6 ust. 5 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (opubl. Dz.U. z 2006r. Nr 208 poz. 1537, w z y w a

osoby uprawnione do odebrania w terminie 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy – licząc od daty wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej depozyt w postaci:

 

  1. Wazon wykonany z metalu koloru żółtego o wysokości 29 cm o okrągłym otworze o średnicy 10 cm

  2. Wazon wykonany z metalu koloru żółtego

  3. Figurka Jezusa

     

              W przypadku niepodjęcia wymienionego tutaj depozytu w podanym powyżej terminie, Sąd wobec treści przepisów art. 4 ust. 1 i 2 w zw. z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (opubl. Dz.U. z 2006r. Nr 208 poz.  1537) – zobowiązany będzie stwierdzić jego likwidację na rzecz Skarbu Państwa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie sygn. II K 40/11

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
II Wydział Karny
Opublikował:
Ewa Bilińska
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d