Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przeprowadza badania pedagogiczne, psychologiczne oraz lekarskie wyłącznie na zlecenia sądów i prokuratury i na ich podstawie wydaje opinie. Zespół wydaje opinie w sprawach: rozwodowych/ separacji – opiekuńczych - nieletnich. Opinie wydaje zespół badający, tj. pedagog, psycholog a w razie potrzeby lekarz psychiatra. Zawarte są w nich informacje zgodne z tezą organu zlecającego badania.

Osoby:

Kierownik - psycholog Lilianna Jasiak
Pedagodzy - Monika Urbaś, Ewa Gołąb-Rajch
Psycholodzy - Grażyna Brożyńska, Bernadeta Żołądź, Natalia Lisińska
Kierownik sekretariatu - Agata Baran-Bokota
 
Status prawny lub forma prawna jednostki:

Skarb Państwa — jednostka organizacyjna Sądu Okręgowego w Tarnowie . Działa na podstawie ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2015r. poz. 1418).

Adres:
 
Sąd Okręgowy w Tarnowie  Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów   ul. Szujskiego 66 /III piętro 33-100 Tarnów
 • tel.: 14 688-75-90
 • fax.: 14 688-75-99
 • e-mail: ozss@tarnow.so.gov.pl
 • godziny urzędowania:
  • poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
  • kierownik przyjmuje strony – wtorek -14:00 -16:00
Kontakt telefoniczny z OZSS, okresowo może być utrudniony z przyczyn niezależnych od Zespołu, leżących po stronie operatora. W takich sytuacjach prosimy o kontakt drogą mailową.


Diagnoza w sprawach rozwodowych/ separacji obejmuje:

 • ustalenie więzi uczuciowych łączących badane osoby
 • charakterystykę psychologiczną badanych
 • specyfikę wzajemnych relacji wynikających z sytuacji rodzinnych
 • określanie predyspozycji opiekuńczo wychowawczych rodziców
 • analizę konfliktu małżeńskiego

Diagnoza w sprawach opiekuńczych obejmuje:

 • charakterystykę formalnej i nieformalnej atmosfery wychowawczej i związków uczuciowych łączących badane osoby
 • określenie predyspozycji wychowawczych rodziców, opiekunów małoletnich dzieci
 • określenie formy i częstotliwość kontaktów małoletnich z rodzicami i dziadkami
 • ocenę predyspozycji wychowawczych kandydatów na rodzinę zastępczą lub adopcyjną.

Diagnoza w sprawach nieletnich obejmuje:

 • diagnozowanie środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego
 • ocenę wydolności wychowawczej środowiska rodzinnego
 • ocenę poziomu intelektualnego nieletniego
 • charakterystykę osobowości nieletniego, systemu norm i wartości
 • wypowiedzi w kwestii uzależnień nieletniego
 • zalecenia dotyczące kierunków dalszych działań wychowawczych wobec nieletniego z uwzględnieniem propozycji dotyczących stosowania odpowiedniego środka wychowawczego lub poprawczego.

Rejestr zmian dla: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-02
Publikacja w dniu:
2019-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d