Oświadczenie rzecznika prasowego w sprawie programu "Magazyn śledczy Anity Gargas" dotyczącego zabójstwa Iwony Cygan

W związku z treścią programu „Magazyn śledczy Anity Gargas” nadanego w dniu 21 listopada 2017r. i poświęconego śledztwu w sprawie zabójstwa Iwony Cygan, w tym zwłaszcza wobec kontekstu wypowiedzi pełnomocnika rodziny pokrzywdzonej, uprzejmie informuję, że:

- to Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 4 marca 2014r. uchylił decyzję Prokuratury Okręgowej w Tarnowie o umorzeniu śledztwa w tej sprawie i nakazał jego kontynuowanie, w tym wyjaśnienie dodatkowych okoliczności; w dalszym toku tego postępowania doszło do przedstawienia zarzutów zarówno osobom podejrzanym o udział w zabójstwie Iwony Cygan, jak i osobom (policjantom) podejrzanym o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu śledztwa w sprawie tego zabójstwa w przeszłości;

- jedną z tych osób (policjantów) jest podejrzany M.C. powiązany rodzinnie z sędzią Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz sędzią Sądu Rejonowego w Tarnowie, przy czym sędziowie Ci orzekają w pionach cywilnych swoich sądów i nie mają dostępu do akt sprawy, które w ramach postępowań incydentalnych związanych z toczącym się postępowaniem przygotowawczym przekazywane są do Sądu Okręgowego w Tarnowie;

- wniosek prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego M.C. wpłynął do Sądu Okręgowego w Tarnowie w dniu 2 października 2017r. Wszyscy mogący orzekać w tej sprawie sędziowie Sądu Okręgowego w Tarnowie wnieśli o wyłączenie ich od rozpoznania tego wniosku, w następstwie czego Sąd Apelacyjny w Krakowie przekazał ten wniosek do rozpoznania innemu sądowi;

- we wcześniejszych postępowaniach incydentalnych toczących się w tej sprawie przed Sądem Okręgowym w Tarnowie, w tym w sprawie przedłużenia aresztu wobec podejrzanej R. G. – D. w sierpniu br. żadna z uprawnionych stron, w tym w szczególności prokurator, nie występowała z wnioskiem o wyłączenie sędziów tutejszego sądu, co oznacza, że nie miała wątpliwości co do ich bezstronności w rozpoznaniu sprawy.

Wszystkie te okoliczności zostały przedstawione i szeroko omówione przez rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Tarnowie w ramach wypowiedzi udzielonej reporterom przygotowującym program, wypowiedź ta jednak jedynie w szczątkowym i wyrwanym z kontekstu fragmencie znalazła się w wyemitowanym materiale.