Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195) - czytaj


Petycje jednostkowe:

Petycja dotycząca udostępnienia najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2018 r. (TSUE C-632/17) oraz treści petycji - sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych
- Petycja wpłynęła w dniu 10 grudnia 2018 r.
- Wnioskodawca Pan Piotr Zientała wyraził zgodę na publikację jego danych osobowych.
- Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.
Treść petycji - petycja uwzględniona

 

Petycje wielokrotne:

Lp. Numer sprawy Data złożenia Data zamieszczenia na stronie internetowej Sądu Podmiot wnoszący petycję Przedzmiot petycji Stan aktualny Okres oczekiwania na dalsze petycje
1. Adm. - 052-1/17 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 stycznia 2017r. 24 stycznia 2017r. brak zgody na publikację danych osobowych autorów petycji udostępnienie sędziom Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”- pełna treść petycji petycja rozpatrzona - odpowiedź na petycje 23 marzec 2017r.
2. Adm. - 052-2/18 5, 8 października 2018r. 16 październik 2018r. brak zgody na publikację danych osobowych autorów petycji

udostępnienie materiałów informacyjnych (wyroków TSUE, uchwał SN)  sędziom Sądu Apelacyjnego, Sądów Okręgowych oraz  sędziom podległych Sądom Okręgowym Sądów Rejonowych

dotyczących tematyki kredytów złotowych indeksowanych / denominowanych do walut obcych- pełna treść petycji
petycja
rozpatrzona -
odpowiedź na
petycje
15 listopad 2018r.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęły 2 petycje.

Rejestr zmian dla: Petycje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Maciej Janikowski
Dokument z dnia:
2018-12-21
Publikacja w dniu:
2018-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-14
Publikacja w dniu:
2018-12-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d