Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195) - czytaj

Petycje jednostkowe:

 

Petycje wielokrotne:

Lp. Numer sprawy Data złożenia Data zamieszczenia na stronie internetowej Sądu Podmiot wnoszący petycję Przedzmiot petycji Stan aktualny Okres oczekiwania na dalsze petycje
1. Adm. - 052-1/17 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23 stycznia 2017r. 24 stycznia 2017r. brak zgody na publikację danych osobowych autorów petycji udostępnienie sędziom Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu sądów rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”- pełna treść petycji petycja rozpatrzona - odpowiedź na petycje 23 marzec 2017 r.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęło łącznie 27 petycji.

Rejestr zmian dla: Petycje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d