Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 VII 2001r. - Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz.U.Nr 98 poz. 1070 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r.  w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. ( Dz.U.02.180.1508 )

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna