Praktyki studenckie

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i koniecznością podjęcia wszelkich działań zmierzających do minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązani są do poddania się kontroli temperatury ciała, (na teren Sądu nie zostaną wpuszczone osoby u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 38,0 O C i powyżej – zgodnie z zarządzeniem nr 11/20 Prezesa i  Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie oraz Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 19.05.2020r.), dezynfekcji rąk, zachowania odpowiednich odległości od innych osób, posiadania maseczki lub innego rodzaju osłony służącej do zasłaniania ust i nosa. W budynku Sądu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w budynku osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.