Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009

Z dniem 18.06.2011r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej, podlega stosowaniu Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz.UE L z dnia 10 stycznia 2009r. Nr 7, s.1).

ZASIĘG TERYTORIALNY

Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy.

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o uzyskanie alimentów na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009 (w przypadku gdy adres dłużnika jest znany):

 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie (pobierz),
 2. wniosek wierzyciela CZĘŚĆ B (formularz załącznik VI do rozporządzenia) (pobierz),
 3. wnioski można również pobrać ze strony internetowej Europejskiego Atlasu Sądowniczego w sprawach cywilnych i handlowych.
 4. instrukcja wypełniania załącznika VI (pobierz),
 5. odpis orzeczenia ustalający wysokość alimentów z pieczęcią prawomocności i wykonalności wydany przez Sąd w którym zapadło orzeczenie.
 6. wykaz zaległości alimentacyjnych (pobierz w wersji polsko-angielskiej),
 7. aktualne zaświadczenie ze szkoły w przypadku dziecka pełnoletniego z podaniem roku jej ukończenia szkoły.

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o podjęcie szczególnych działań (tj. wniosek o poszukiwanie dłużnika) na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009, jeżeli adres dłużnika nie jest znany:

 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie (pobierz),

  w podaniu należy podać jak najwięcej informacji dot. dłużnika:

  imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia dłużnika, PESEL, numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, zawód, numer telefonu, ostatni znany adres zamieszkania dłużnika za granicą, miejscowość w której prawdopodobnie przebywa, obecny lub poprzedni pracodawca za granicą, informacje na temat posiadanego przez dłużnika majątku za granicą, nazwiska i adresy członków rodziny oraz wskazać wszystkie inne informacje, które mogłyby być przydatne do ustalenia adresu dłużnika, można także dołączyć fotografię dłużnika,

 2. wniosek wierzyciela CZĘŚĆ B (formularz załącznik VI do rozporządzenia) (pobierz),
 3. odpis wyroku zasądzającego alimenty z pieczęcią prawomocności i wykonalności
 4. podanie do sądu, który wydał orzeczenie (pobierz),Przydatne linki:

http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/alimenty/

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_pl.htm

Rejestr zmian dla: Rozporządzenie Rady (WE) 4/2009

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d