Sprawa publicznego znieważenia i zastosowania przemocy na tle dyskryminacyjnym (rasistowskim)

Rozprawa główna w sprawie M.D., oskarżonego o stosowanie przemocy i groźby bezprawnej wobec innej osoby oraz publiczne znieważenie jej z powodu przynależności etnicznej wyznaczona została na dzień 26 maja 2017r., g. 9:00, s. 11.