Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Tarnowie lub sądu okręgowego i sądu rejonowego oraz działalności prezesów sądów rejonowych w Okręgu.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie drogą pocztową lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego,
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat.prezesa@tarnow.so.gov.pl,
  • poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie prezesa Sądu Okręgowego (pokój nr 119) w dniach i godzinach urzędowania sądu.

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. Nr 92, poz. 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d