Uwierzytelnianie dokumentów

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1657 - j.t) uwierzytelniania dokumentów sądowych i notarialnych sporządzonych w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonują na wniosek osoby zainteresowanej, niżej wymienione osoby:

• Prezes, Wiceprezes oraz upoważnieni Sędziowie Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Za uwierzytelnienie jednego dokumentu pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 26 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044-j.t ze zm.), którą można wpłacić w kasie Urzędu Miasta Tarnowa lub wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Tarnowa:

Nr 36 1030 1986 7071 3003 0000 0000
z dopiskiem w tytule przelewu „opłata za uwierzytelnienie podpisu.

Wniosek o uwierzytelnienie podpisu oraz pieczęci urzędowej (druk do pobrania) wraz z dokumentem oraz dowodem wpłaty można złożyć osobiście lub przez osobę trzecią w pokoju nr 120 (piętro I) w godzinach od 8:00 do 15:00, bądź przesłać:

Prezes Sądu Okręgowego
w Tarnowie
ul. J. Dąbrowskiego 27

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu : 14 688-74-09

Rejestr zmian dla: Uwierzytelnianie dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d