Wysokość opłat w sprawach karnych

Opłatę stałą pobiera się od: 
wniosku:w kwocie:
o odroczenie wykonania - kary pozbawienia wolności - albo kary ograniczenia wolności 80 złotych
o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności - albo kary aresztu 60 złotych
o warunkowe przedterminowe zwolnienie 45 złotych
o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty:
- Pierwszy wniosek bez opłat
- Ponowny wniosek
2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25
o zwolnienie odbywania reszty kary lub kary ograniczenia wolności albo środka karnego 45 złotych
o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności 45 złotych
o zatarcie skazania 45 złotych
prośba o ułaskawienie
- pierwsza prośba bez opłat
- ponowna prośba
45 złotych
o wznowienie postępowania 150 złotych
prywatny akt oskarżenia 300 złotych

Opłaty kancelaryjne:

1. Za zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na wniosek - opłata kancelaryjna w wysokości 6 zł za każdą stronę,

  • 1 zł za kserokopię pisma

2. Wniosek o wydanie wyroku z klauzulą prawomocności, wykonalności.

  • 6 zł za każdą stronę wyroku
  • 6 zł za klauzulę prawomocności
  • 6 zł za klauzulę wykonalnościUwaga!

1. dla oskarżonego - skazanego - 1 odpis bez opłat

2. dla pokrzywdzonego odpis za zgodą sądu - opłata sądowa

3. dla oskarżyciela posiłkowego - opata sądowa

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d