Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa pracy

Pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. z wyjątkiem następujących spraw:

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa 50 000 zł opłata stosunkowa, tj 5% wartości przedmiotu sporu
apelacja opłata podstawowa 30 złotych
zażalenie opłata podstawowa 30 złotych
skarga kasacyjna opłata podstawowa 30 złotych
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia opłata podstawowa 30 złotych

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - o roszczenia pracownika - ponosi tymczasowo Skarb Państwa.

Sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie rozstrzyga o tych wydatkach. Obciążenie pracownika tymi wydatkami może nastąpić w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d