Wysokość opłat w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczony nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych, z wyjątkiem następujących spraw:

Opłatę stałą pobiera się od:
wniosku:w kwocie:
apelacja opłata podstawowa 30 złotych
zażalenie opłata podstawowa 30 złotych
skarga kasacyjna opłata podstawowa 30 złotych
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia opłata podstawowa 30 złotych

 

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania ponosi Skarb Państwa.

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Michał Trojak
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d