ZARZĄDZENIE nr 10/19 DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE

KD-004-7/19

 ZARZĄDZENIE nr 10/19
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE
z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej
przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

 

§ 1

      W związku z zarządzeniem z dnia 06 marca 2019 roku, sygn. KD-111-5/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, na podstawie §4 ust. 1 i 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.I.2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu prowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. DzU z 2014r. poz.400) powołuję Komisję konkursową do przeprowadzenia wyżej wskazanego konkursu w składzie:

 

1. Agnieszka Marczyk kierownik Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Tarnowie
2. Michał Trojak kierownik Sekcji Informatycznej Sądu Okręgowego w Tarnowie
3. Maciej Janikowski informatyk w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

 § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dyrektor Sądu Okręgowego
w Tarnowie
Agata Murczek

 

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE nr 10/19 DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d