ZARZĄDZENIE NR 11/20 DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE

2020-05-19

ZARZĄDZENIE  nr 11/20

DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE

z dnia 19 maja 2020 roku, sygn. KD-111-6/20

w sprawie wznowienia procedury konkursowej na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie i wyznaczenia II etapu w/w konkursu

 

 

§ 1

W związku z zarządzeniem nr 8/20 z dnia 20 marca 2020 roku, sygn. konkursu KD-111-6/20  w sprawie wstrzymania procedury konkursowej na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie,  zarządzam wznowienie w/w procedury konkursowej.

§ 2

Wyznaczam termin II etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie na dzień 02 czerwca 2020 roku, godz. 9.00, (szczegółowe informacje, dot. miejsca przeprowadzenia w/w etapu konkursu zostaną przekazane osobnym komunikatem).

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

       Dyrektor Sądu Okręgowego

                                                                                                                  w Tarnowie

 

                                                                                                            mgr Agata Murczek

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE NR 11/20 DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-19
Publikacja w dniu:
2020-05-19
Opis zmiany:
b/d