Zarządzenie nr 24/18 o konkursie na stanowisko stażysty

ZARZĄDZENIE nr 24/18
DYREKTORA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOWIE
z dnia 14 grudnia 2018 roku, sygn. KD-111-4/18
w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie

 

§ 1

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. DzU z 2018r. poz.577 ze zm.) zarządzam ogłoszenie konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, którego treść zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. DzU z 2014r. poz. 400) załącznik nr 2.

§ 3

Powołuję Komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Tarnowie, której skład określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Sądu Okręgowego
w Tarnowie

Agata Murczek

 


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Oświadczenia I do V do wypełnienia
Kwestionariusz osobowy
Klauzula informacyjna

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 24/18 o konkursie na stanowisko stażysty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-14
Publikacja w dniu:
2018-12-14
Opis zmiany:
b/d