Zarządzenie nr 36/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 22 czerwca 2020r., sygn. KD-111-7/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

2020-06-22

Zarządzenie nr 36/20

Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie
z dnia 22 czerwca 2020r., sygn. KD-111-7/20

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

 

 

§ 1

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (t.j. DzU z 2020r., poz. 167) zarządzam przeprowadzenie konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego:

w Sądzie Rejonowym w Tarnowie – 1 stanowisko (w pełnym wymiarze czasu pracy)

w Sądzie Rejonowym w Bochni – 2 stanowiska (w pełnym wymiarze czasu pracy)

(załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu)

 

§ 2

            Konkurs na aplikację kuratorską zostanie przeprowadzony na zasadach zawartych
w Regulaminie konkursu dla kandydatów na aplikację kuratorską z dnia 28.02.2020r. (załącznik nr 2 – regulamin)

             

 

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                               Prezes Sądu Okręgowego

                                                                                                           w Tarnowie

 

                                                                                                      SSO Andrzej Bosak

 

załącznik nr 1 – ogłoszenie o konkursie

załącznik nr 2 – regulamin konkursu dla kandydatów na aplikację kuratorską

załącznik nr 3 – druki do pobrania

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 36/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 22 czerwca 2020r., sygn. KD-111-7/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Tarnowie
Wytworzył:
Sekcja Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-22
Publikacja w dniu:
2020-06-22
Opis zmiany:
b/d