Zarządzenie Nr 9/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie

KD-021-14/18


Zarządzenie Nr 9/18
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie
z dnia 10 października 2018 roku
w/s ustanowienia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy
z obowiązkiem odpracowania


Na podstawie art.. 22 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018, poz. 23 ze zm.), w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2015r. poz. 2316 ze zm.) zarządzamy, co następuję:

1.    Ustalamy dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Tarnowie, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 1 grudnia 2018r.

2.    W dniu 1 grudnia 2018 r. ustalamy czas urzędowania Sądu Okręgowego w Tarnowie
w godzinach od 8.00 do 16.00, natomiast godziny przyjęć interesantów odbywają się jak w dni tygodnia od wtorku do piątku.

3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.